Een tweegesprek over de Veenkoloniën met als gesprekspartners van mr. Rein-Jan Hoekstra, lid van de Raad van State, en dr. Hans Elerie, directeur van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe en lid van de redactieraad van Noorderbreedte.

Mr. Rein-Jan Hoekstra – getogen in Stadskanaal – was voorzitter van de Commissie die in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar de problematiek van de Veenkoloniën. De commissie legde de vinger op een aantal zwakke plekken:
– een bij voortduring achterblijvende sociaal-economische ontwikkeling
– een kwetsbare agrarische sector door de mogelijke vermindering van EU-steun
– een sterk achterblijvende zakelijke dienstverlening
– knelpunten in de ontsluiting, zeker op openbaar vervoersgebied
– een negatief imago, met name bij buitenstaanders
Oplossing van elk van de problemen afzonderlijk biedt geen structurele bijdrage aan de versterking van het gebied. Samenhang ontbreekt en daarom is ombuiging van de neerwaartse spiraal alleen mogelijk op basis van een integrale aanpak, waarbij het g…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.