Op oudjaarsdag 2001 overleed Harry de Vroome, die tot 1983 landschapsconsulent was bij Staatsbosbeheer in Drenthe. In de hoedanigheid van 'landschapsbouwer' was hij betrokken bij het maken van verschillende landschapsplannen. Zo is hij van grote betekenis geweest voor het behoud en de ontwikkeling van het beekdallandschap van de Drentsche Aa. Deze aflevering van Vogelvlucht is een hommage aan Harry.

Het landschap was voor Harry de Vroome een verhaal; de belevingswereld van mensen die er door de eeuwen heen hebben gewoond of het hebben gevormd. ‘Mensen’, zei Harry, ‘hebben in het landschap sporen achtergelaten van wijsheid en onwijsheid. Soms is het landschap een historische en ecologische eenheid gebleven, soms is het ontluisterd en uitgebuit.’ Voor Harry de Vroome was de ontginning en ruilverkaveling in het Bunnerveen, waar hij ook bij betrokken was, een absoluut dieptepunt wat betreft natuur- en landschapsvernietiging. ‘Het grijpt me weer bij de strot’, zei hij eens toen hij erover vertelde.

Postzegel
Op de luchtfoto zien we het huidige Bunnerveen. Het is ongeveer 55 hectare groot en slechts een restantje van een eertijds uitgestrekt hoogveengebied. In de omgeving staat het bet…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.