Grote grazers zijn vaak onmisbaar in het beheer van halfnatuurlijke weidegebieden; anders krijgen de bomen en struiken de overhand en verandert het open weidegebied in een bos.

Groningen is dan wel de noordelijkste provincie, maar Drenthe ligt hoger. Dat komt door de ijstijden, die rotsblokken, zand en klei verschoven, zodat grote delen van Noord- en Midden- Nederland enorme pakketten met opgestuwd sediment kregen. Zo ontstonden bijvoorbeeld de Hondsrug en de hoogteverschillen op de Veluwe. De Hunebedbouwers gebruikten de tonnenzware keien uit Scandinavië om er hun graven mee te bouwen. Groningen en Friesland bleven echter laag. Dat was een nat veengebied, waar zo nu en dan de zee nog een laagje klei op deponeerde.
De scheidslijn tussen hoog en laag slingert zich grillig door de Noord-Nederlandse provincies. Ook in de kop van Drenthe. Wanneer je in noordelijke richting die grens passeert, kom je vanuit een besloten en kleinschalig landschap met brinkdorpen en …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.