In de provincie Groningen ligt een groot aantal landinrichtingsgebieden. Sommige inrichtingsprojecten zijn afgerond, maar andere stagneren in een vergevorderd stadium van uitvoering. Reden is de (mogelijk) aanwezige bodemvervuiling en onzekerheid over de juridische aansprakelijkheid van de grondeigenaren. Na twee geslaagde proefprojecten werkt de provincie nu aan een aanpak voor andere gebieden waar de landinrichting stagneert.

Een proces van land- of herinrichting gaat veel verder dan de vroegere ruilverkaveling. Daar lag het accent op het herschikken van versnipperde kavels en het verbeteren van de infrastructuur om een effici‰nter bedrijfsvoering mogelijk te maken. Bij herinrichting van het landelijk gebied spelen behalve de agrarische belangen ook die van natuurbescherming en -ontwikkeling, recreatie, waterbeheer en dorpsvernieuwing. Met het schaarser worden van de open ruimte neemt de noodzaak toe om verschillende belangen op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te combineren. Gaat een gebied eenmaal op de schop, dan graag in ‚‚n keer, waarbij gelijktijdig aan alle aspecten van leefbaarheid wordt gewerkt.
Op het eerste gezicht zou niemand bezwaar kunnen hebben tegen deze aanpak. Toch stagneert de landinr…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.