De stad Groningen wil in oostelijke richting uitbreiden. De nieuwe wijk Meerstad met 8000 woningen en een 650 hectare groot meer moet een groei van het inwonertal tot 180.000 mogelijk maken. De meningen zijn verdeeld.

De veranderende verhoudingen tussen Stad en Ommeland geven aanleiding om het idee van de compacte stad een nieuwe inhoud te geven. Om ontwikkelingen zoals het Provinciaal Omgevingsplan, de visie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, de uitbreidingen van dorpen, de toenemende behoefte aan recreatiegebied, de mogelijkheid voor bedrijfsvestiging en nieuwe woningbouwlocaties voor de stad een plaats te geven is een structuur nodig. Het plan Meerstad biedt een dergelijke structuur.
De westelijke oever van het meer komt in Groningen te liggen, waar het Eemskanaal de stad binnenkomt. Het Eemskanaal is nooit gebruikt waarvoor het was bedoeld: grootschalig vervoer over water. Maar later, toen nieuwe mogelijkheden zich aanboden, is het kanaal ook niet gebruikt voor doeleinden waar het niet voor…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.