Wereldwijd en ook in Nederland is water hét onderwerp van de eeuw geworden. Waren enkele jaren geleden de grote rivieren en hun uiterwaarden onderwerp van zorg voor een goed waterbeheer, nu komt ook het Noorden nadrukkelijk in beeld.

Waterberging, zowel in reguliere zin, dus in natte winters, als tijdens calamiteiten is een beleidsvraagstuk van jewelste geworden. Provinciale en waterschapsbesturen storten zich met verve in de discussie over maatregelen en de landbouw- en de milieubeweging volgen hun gangen met kritische ogen. Waterberging kost immers ruimte, meestal in het landelijke gebied, en die ruimte is schaars en in gebruik voor landbouw, natuur of recreatie. Er zal veel water door de noordelijke diepen en sloten stromen alvorens die discussie tot een goed einde is gebracht en de daadwerkelijke gebieden zijn aangewezen en ingericht.
De competentie van de verschillende bestuurlijke colleges speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol, zoals die van provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast is een goed…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.