Het Reitdiep is een gegraven kanaal, en geen gekanaliseerde beek, zoals lang is aangenomen. Dit zegt Gert Kortekaas, de stadsarcheoloog van Groningen. Hij doet dit na de eerste onderzoeksgegevens van twee recente opgravingen te hebben bestudeerd. Maar waarom is het dan niet kaarsrecht zoals ieder diep?

Wonen aan het water is een trend. Voor de stad-Groningers die zich een bootje achter het huis kunnen veroorloven – of daarover dromen – wordt ten noorden van de stad een nieuwe woonwijk aangelegd aan het Reitdiep. Om toegang tot het diep te verschaffen worden er twee nieuwe sluisjes in de dijk aangelegd. Voor de stadsarcheoloog bood deze aanleg een unieke kans om opgravingen te doen op de plek waar de dijk doorsneden wordt.
Zware, soms blauwe klei, dat bleek het materiaal te zijn waarvan de dijk gemaakt is. In twee ‘korte klussen’ baanden de archeologen zich in enkele dagen een weg door de opeengestapelde lagen, tot op het oorspronkelijke maaiveld. Het resultaat was dat er enkele mooie verticale profielen en horizontale vlakken gelezen konden worden die een goed inzicht geven in de dive…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.