Het imposante bakstenen gebouw van de voormalige locomotievenremise staat naast het station van Nieuweschans en bestaat uit twaalf segmenten die voorzien zijn van een zadeldak en, op twee na, van een grote houten deur.

Het huidige gebouw is niet de eerste locomotievenloods op deze plaats. Daarvoor stond er een loods uit 1868, toen de spoorlijn van Groningen naar de Duitse grens werd aangelegd. Als in 1876 het spoor Nieuweschans-Oldenburg wordt aangelegd, is de oude loods te klein en wordt een nieuwe gebouwd.

Draaischijf

De loods heeft een halfronde vorm. De ruimten aan weerskanten van de loods waren in gebruik als dienstruimte en kantoren. In het tweede en derde vak bevond zich een grote werkplaats met één spoor en een smederij. De andere acht vakken waren de zogeheten locstanden, ruimten waar rails liepen van de deur tot de achterwand van de loods. Onder de rails bevond zich de inspectiekuil, waar kleine reparaties en schoonmaakwerk uitgevoerd kon worden.
Voor de remise lag een draaischijf van 13,5 meter. Vanaf deze draaischijf liepen negen sporen naar de loods. Later werd de draaischijf verlengd tot 16,5 meter, omdat het formaat van de locomotieven toenam. Het werk in de locomotievenloods was zeer arbeidsintensief. Dag en nacht werd er gewerkt aan de locomotieven; het vele koperwerk moest gepoetst worden.

Ruïnecultuur

In de provincie Groningen zijn veel panden die ooit een economische functie hadden en nu uit cultuurhistorisch oogpunt als waardevol beschouwd worden. Veel van deze objecten worden als belangrijke leef- en bedrijfsomgeving gezien en dragen bij aan de uitstraling van een plaats of gebied. Het opnieuw economisch exploiteren en rendabel maken van deze waardevolle gebouwen is niet altijd gemakkelijk te realiseren, waardoor de panden gauw in verval dreigen te raken. Door een ontbreken van een ruïnecultuur worden deze panden dan meestal afgebroken en voorgoed onttrokken aan het oog.
De stichting DBF-bedrijfsontwikkeling heeft een initiatief genomen om in Noord-Nederland een project te starten dat gericht is op het creëren van nieuwe bedrijfshuisvesting voor ondernemingen in daartoe geschikt gemaakte cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Een van deze panden betreft het herbestemmen van deze locomotievenremise.

Herbestemming

De restauratie en de herbestemming van de locomotievenremise wordt mede mogelijk gemaakt door een forse financiële bijdrage van de provincie. De provincie wil met deze bijdrage de werkgelegenheid en de toeristische infrastructuur van Nieuweschans verbeteren. Men verwacht dat de 170.000 bezoekers van het bronnenbad daardoor langer in het dorp verblijven. Ook wordt er geanticipeerd op de ontwikkelingen van de Blauwe Stad en de toeristische potenties van het Oldambt.
In de te restaureren remise komen een kunstbronsgieterij en een scholings- en documentatiecentrum voor kunstbronsgieten. Andere herbestemmingen zijn ateliers voor kunstenaars, galeries, horecavoorzieningen en mogelijkheden tot het houden van culturele manifestaties en tentoonstellingen.

Trefwoorden