Het dorp Nieuw Roden, Nij Rôon in de volksmond, staat belangrijke beslissingen te wachten. Binnenkort zullen de dorpsbewoners zich moeten uitspreken over de gemeenteplannen voor grootschalige woningbouw tussen Roden en Leek, en in het bijzonder over de herstructurering van het Brinkgebied.

Een ‘ontwikkelingsvisie’ moet het draagvlak leveren voor de bouw van nieuwe woningen, een zogenoemde brede school, woonzorgvoorzieningen voor ouderen, een kleinschalig bedrijventerrein en opwaardering van de winkelvoorzieningen. Een stuurgroep met diverse afgevaardigden moet deze visie formuleren, ter vaststelling in de gemeenteraad.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de zestig huurwoningen van het Brinkgebied. Hiervoor is een aparte projectgroep ingesteld, ondersteund door een op bewonersparticipatie geselecteerd architectenbureau. Voor de bewoners had het allemaal niet gehoeven. Zij wensen een goede renovatie van een deel van de woningen, met aanpassingen voor ouderen. Maar eigenaar Woonborg problematiseert de verhuurbaarheid voor de toekomst, pleit voor het ‘levensloopbestendige wonin…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.