Even ten oosten van Gieten ligt het schitterende gehuchtje Veenhof, bestaande uit vijf grote Saksische boerderijen gelegen op een zandkop in het afgegraven veen. Het is een van de weinige gehuchten in Drenthe waarvan de essen werden aangelegd op het veen.

Even ten oosten van Gieten ligt het schitterende gehuchtje Veenhof, bestaande uit vijf grote Saksische boerderijen gelegen op een zandkop in het afgegraven veen. Het is een van de weinige gehuchten in Drenthe waarvan de essen werden aangelegd op het veen. Door oxidatie is de veenlaag van de noord- en zuides in de loop der eeuwen verdwenen. In deze van oorsprong agrarische nederzetting wonen nog dertien personen. Slechts één van hen is nog boer: Altinus Veenhof, wonende Veenhof 3 te Veenhof. De andere boerderijen worden bewoond door vroegere bewoners uit Veenhof, onder wie een nicht van Altinus, en door mensen uit Gieten en Haren.

Grupstal
Altinus Veenhof (1941) is geboren en getogen in Veenhof en woont in de uit 1722 daterende boerderij. Een tweede schuur voor het vee is gebouwd in 18…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden