De plannen om de Linde en het oeverlandschap te verfraaien staan of vallen met de betrokkenheid van de bewoners en de gebruikers van het gebied. De boeren, de burgers en de buitenlui derhalve. Waarbij de burgers worden vertegenwoordigd door diverse overheden en instanties als It Fryske Gea, de boeren door hun belangenbehartigers in de gebiedscommissie en onder de buitenlui de recreanten en toeristen kunnen worden verstaan.

Draagvlak is het toverwoord, draagvlak voor de soms ingrijpende plannen van de gebiedscommissie, gebaseerd op een gezamenlijke trots op het unieke karakter van het gebied. Want uniek is de Lendevallei, zoals de streek in het Stellingwerfs heet. Met zijn glooiende beekdallandschap, gevarieerde loofbossen, essen, houtwallen en singels. Met laag gelegen kwelgebieden, die bestaan uit graslanden en petgatencomplexen, lijkt het gebied in geen enkele opzicht op de rest van Friesland.
Er is echter een probleem: vanuit de auto is de Linde zelf nauwelijks te ontdekken! Wie het gebied doorkruist ontwaart pas na lang zoeken een glimp van het water. Misschien verklaart dat waarom de bewoners van het stroomgebied van de rivier zich nauwelijks bewust zijn van de grote landschappelijke waarde, zoals da…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.