In het Jaar van de Boerderij ligt het accent op architectuur. Functieverandering van monumentale boerderijen en vormgeving van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen staan centraal. De Werkgroep Boerenerven in Drenthe richt zich met het project 'Dahlia's en Duizendschonen' op het erf. Het project laat een breed publiek genieten van de schoonheid van erven en biedt eigenaren van oude en spiksplinternieuwe (woon)boerderijen handreikingen voor de inrichting ervan.

In vijf over de provincie verspreide cursussen, in diverse toeristische routes en drie nieuwsbrieven wordt aandacht besteed aan de functie van het erf en de indeling ervan door de eeuwen heen. Het basispatroon van nutstuin en siertuin blijkt nog steeds bestaansrecht te hebben. Details worden daarbij niet over het hoofd gezien. Het zijn immers vaak kleine dingen die een erf een persoonlijk karakter geven en herinneringen oproepen. Een meidoornhaag met een poortje erin, een scheefgewaaide appelboom of bijvoorbeeld een bed met bonte dahlia’s of duizendschonen. Boerentuinplanten zijn weer in. Een dahliaruilbeurs in Orvelte maakt het project compleet.

Boerderijen drukken hun stempel op het landschap, dat op zijn beurt weer het decor vormt van de boerderij. Het erf is de plaats waar natuur …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.