In het Jaar van de Boerderij ligt het accent op architectuur. Functieverandering van monumentale boerderijen en vormgeving van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen staan centraal. De Werkgroep Boerenerven in Drenthe richt zich met het project 'Dahlia's en Duizendschonen' op het erf. Het project laat een breed publiek genieten van de schoonheid van erven en biedt eigenaren van oude en spiksplinternieuwe (woon)boerderijen handreikingen voor de inrichting ervan.

In vijf over de provincie verspreide cursussen, in diverse toeristische routes en drie nieuwsbrieven wordt aandacht besteed aan de functie van het erf en de indeling ervan door de eeuwen heen. Het basispatroon van nutstuin en siertuin blijkt nog steeds bestaansrecht te hebben. Details worden daarbij niet over het hoofd gezien. Het zijn immers vaak kleine dingen die een erf een persoonlijk karakter geven en herinneringen oproepen. Een meidoornhaag met een poortje erin, een scheefgewaaide appelboom of bijvoorbeeld een bed met bonte dahlia’s of duizendschonen. Boerentuinplanten zijn weer in. Een dahliaruilbeurs in Orvelte maakt het project compleet.

Boerderijen drukken hun stempel op het landschap, dat op zijn beurt weer het decor vormt van de boerderij. Het erf is de plaats waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten, met in de buitenrand streekeigen bomen en struiken zoals eik, lijsterbes en sleedoorn, en dichter bij huis sering, boerenjasmijn en pioenrozen. Een harmonisch erf heeft een relatie met het landschap en zegt iets over de stijl en smaak van de mensen die er wonen. Wie goed rondkijkt, merkt dat het evenwicht kwetsbaar is. Bonte bestratingpatronen, smeedijzeren hekwerken, vijvers met fonteinen, pergola’s en opvallende tuinverlichting dringen zich aan de voorbijganger op. Gelukkig kan even verderop weer rustig worden ademgehaald bij een boerderij die ligt ingebed in streekeigen groen.

Het platteland is constant in beweging en ook boerderijen zijn niet statisch. Dat beseft de Werkgroep Boerenerven maar al te goed. Schaalvergroting in de landbouw vraagt om grote schuren, ventilatie en veel ruimte voor trekkers met werktuigen. Daarbij past een ruim opgezette en royale groenstructuur. De werkgroep pleit voor de aanleg van typisch Drentse beplantingen bij nieuwe boerderijen. Erfbosjes en huisbrinken zorgen voor een groen evenwicht.
Bij woonboerderijen is het de kunst om te kiezen voor eerlijke materialen en vormen. Bomen in het gras, een ruim en rustig terras, zitten in het gras, een stevig houten hek, een haag van meidoorn en niet te veel potten bij de deur. Een bessenhoek met wat groente en een bed bonte bloemen mogen niet ontbreken.

Alberta Roodzant is betrokken bij dit project. Het betreft een initiatief van de Werkgroep Boerenerven in Drenthe in het kader van het Jaar van de Boerderij 2003. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Veldstudiecentrum Orvelte en met steun van de Provincie Drenthe en het VSB-fonds. De werkgroep Boerenerven in Drenthe is aangesloten bij de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek.