Voordien had Antonides een bedrijf in Veenwouden, maar in het kader van een vrijwillige ruilverkaveling ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur is hem gevraagd zijn bedrijf te verkopen. Frans Antonides zocht een locatie voor zijn nieuwe boerderij op de noordelijke zeeklei ergens tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens, omdat hij de grond voor meerdere doeleinden zou kunnen gebruiken. Een ander voordeel van de nabijheid van de kust is de bijna altijd aanwezige zeewind die voorkomt dat er virussen op het land komen.
Het negentig hectare grote bedrijf van Antonides is een zuiver veeteeltbedrijf dat gelegen is tussen akkerbouwbedrijven van zijn buren. Met die buren heeft hij een nieuwe vorm van gemengd bedrijf in die zin dat de akkerbouwers veevoer verbouwen en dat de gezamenlijke gr…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden