De luchtfoto is gecentreerd rond het grootste stoomgemaal ter wereld, het in 1920 geopende Stoomgemaal dat gelegen is tussen Lemmer, boven aan de foto, en de oude zeesluis Tacozijl (thans een niet zichtbare stuw) aan het IJsselmeer.

Aan de totstandkoming van dit kunstwerk is een lange periode van delibereren voorafgegaan. Dat zit zo. De huidige Friese boezem is een in een open verbinding met elkaar staand geheel van meren, kanalen en riviertjes en niet-ingepolderd land (boezemland of bûtlân in het Fries) ter grootte van ruim 14.000 hectare. Hierop heeft een gebied van bijna 300.000 hectare ingepolderd land en bebouwde kommen zijn afwatering. Ten tijde van de Republiek vormden de drie goën (Oostergo, Westergo en Zevenwouden) afzonderlijke boezems die – onderling gescheiden door binnendijken – hun water op een natuurlijke wijze loosden via een vijftiental zeesluizen of zijlen op de Lauwerszee, de Friesche Wadden en de Zuiderzee. De zijlen konden ook zout water inlaten ten tijde van oorlogsdreiging of grote droogte te…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden