Groove Street, Muziek met Trox, Huus en Hiem, Kerknieuws, Radio Rangers en Over de heerd bi'j zijn radioprogramma's die te beluisteren zijn bij Odrie, de lokale omroep Oost-Stellingwerf.

In de woonkamer van Betten in Elsloo staat de fax aan en is het geruis van de computer constant op de achtergrond hoorbaar. Een opnamesetje staat stand-by. Als hoofdredacteur van Odrie gaat hij er nog regelmatig op uit om nieuws uit de omgeving te verslaan. Hij komt overal en kent iedereen. Odrie plukt daarvan de vruchten.
Als er een gat in de programmering gevuld moet worden of er wat gebeurd is waar een leuk onderwerp in zit, gaat Betten eropuit. Belangrijkste criterium is dat het voor een breed publiek interessant moet zijn: Betten benadrukt dat de lokale omroep midden in de samenleving en vooral dicht bij het publiek moet staan. Dat houdt in dat hij bijvoorbeeld een opening van een historische tentoonstelling in Ravenswoud bijwoont, maar ook aanwezig is bij raadsvergaderingen. Dat hij een zorgcentrum bezoekt, maar ook de gevolgen van de zomerse wolkbreuken vastlegt.

Tipgevers

Een groot deel van het nieuws wordt geleverd door correspondenten en tipgevers in alle dertien dorpen van Oost-Stellingwerf. Maar vaak ook bellen mensen de studio als ze wat hebben gehoord. Ze komen zelfs bij Betten thuis aan de deur of gooien een briefje door de brievenbus.
Odrie besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe programma’s. ‘Er zijn nog genoeg wensen en gaten die we kunnen opvullen’, merkt Betten op. ‘Wie een idee heeft of een concreet voorstel, is daarom altijd van harte welkom in onze studio. Samen bekijken we vervolgens hoe we er een programma van kunnen maken. Momenteel is een ouderenprogramma in de maak en is een groepje bezig met een politiek programma, waarin we misschien rechtstreeks raads- en commissievergaderingen gaan uitzenden. Zo hopen we de bevolking toch ook wat meer te betrekken bij wat er speelt in hun gemeente.’

Sport

Het best beluisterd zijn de sportprogramma’s op zaterdagmiddag en zondag. Betten kwam zelf in 1996 als sportredacteur bij Odrie, dat toen ruim een jaar bestond. ‘Onze sportuitzendingen hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en er is inmiddels een grote groep vaste luisteraars. We proberen alle sporten aan bod te laten komen, maar besteden natuurlijk veel aandacht aan voetbal en korfbal. Er zijn hebben live verslagen van de belangrijkste wedstrijden en we geven de uitslagen door. Daarbij proberen we altijd wat extra’s te bieden: afgelopen zomer bijvoorbeeld deed Karst Berkenbosch bij ons in het programma verslag van de fietstocht die hij van Hammerfest naar Gibraltar ondernam. Met onze sportprogramma’s hebben we echt wat neergezet. En wat zo bijzonder is, het is helemaal gemaakt door vrijwilligers.’

AZC

Radio voor alle Oost-Stellingwervers houdt ook in radio voor nieuwkomers. Vorig jaar is een programma gestart met bewoners van het AZC in Appelscha. ‘Puur om mensen te informeren over wat er achter die hekken gebeurt’, zegt Betten. De uitzending wordt gemaakt door de bewoners zelf en zij dragen ook de items aan. Die kunnen gaan over het dagelijks leven in een AZC, maar het kan ook betekenen dat een gesprek met de burgemeester wordt opgenomen over actuele politieke ontwikkelingen.
Zo’n programma hoort volgens Betten echt bij de cultuur van Odrie: het is radio voor iedereen. En dat is wat volgens hem ook de Oost-Stellingwerfse gemeenschap kenmerkt: dat gewone en gemoedelijke. Vooral in de kleine dorpen worden veel activiteiten georganiseerd en bestaat nog een rijk verenigingsleven. Betten zelf is redacteur van het Elslooer dorpsblad ’t ElseBlattien, actief voor de Federatie van Oost-Stellingwerfse zangverenigingen en de Kleindierensportvereniging Oosterwolde e.o., en competitieleider bij district Noord van de korfbalbond.
‘Maar de grotere dorpen zijn de laatste vijftien jaar erg veranderd’, zegt hij. ‘Er zijn veel mensen van buiten gekomen die zich aangetrokken voelen door de rust en de mooie natuur, maar vaak toch minder betrokken zijn bij het dorp. Dat merk je bij het verenigingsleven; dat vergrijst en komt steeds vaker mensen tekort. Bij Odrie proberen we dat te ondervangen door een zo professioneel mogelijke organisatie op te zetten, door te werken met sollicitatieprocedures en vrijwilligerscontracten. Maar wij moeten ook steeds meer werven om mensen aan te trekken.’

Nieuwe start

Ondanks dat de betrokkenheid en saamhorigheid binnen de dorpen minder worden, bestond toch al vanaf het begin een duidelijke behoefte aan een eigen omroep bij de bevolking van Oost-Stellingwerf. ‘Toen Odrie in december 1995 voor het eerst de lucht in ging, hadden we al snel een groep vaste luisteraars en het potentieel was veel groter. In Heerenveen en West-Stellingwerf bestonden al langer lokale omroepen, en daar was gebleken dat je daadwerkelijk iets toe kunt voegen aan de media die er al zijn. Met de radio kom je toch dichter bij je publiek dan bijvoorbeeld met een krant. Wij zoeken de mensen op en geven hun verhaal bijna letterlijk weer.’
De beginjaren, waarin de ruim vijftig vrijwilligers hun vak nog moesten leren en druk bezig waren materiaal en kennis te verzamelen, zijn nu achter de rug. De organisatie is geprofessionaliseerd en het aantal medewerkers verdubbeld tot ruim honderd. Het is een bijzondere club mensen: ‘Bij Odrie voelt men zich één, van hoog tot laag en van jong tot oud’, zegt Betten. Dit jaar is de omroep verhuisd van het krappe bovenhuis van activiteitencentrum De Miente naar het voorhuis, waar plek is voor onder meer een aparte presentatieruimte, een technische ruimte, een ontvangstruimte en een kantoor. Een belangrijke stap, die volgens Betten een nieuwe start markeert. En net als in 1995 is ook deze mijlpaal in september uitgebreid gevierd, met een promotietoer door de dertien dorpen en een marathonuitzending.
‘De omroep groeit nog steeds’, stelt Betten vast. ‘In de loop der jaren is het publiek ons steeds meer gaan waarderen, en we hebben nu echt een plek verworven in de Oost-Stellingwerfse gemeenschap. Dat is toch iets om trots op te zijn. Maar het kan altijd beter. En daarom blijven we de bevolking niet alleen aansporen om te luisteren, maar ook om mee te werken. Wij zijn er voor hen, maar we kunnen ook niet zonder hen!’

Trefwoorden