Kop-hals-romp, kop-romp en stelp: de trits die altijd model staat voor de verschillende soorten boerderijen waarover Friesland beschikt. Uitvoerig beschreven in de literatuur en deels beschermd als monument of als beeldbepalend pand in bestemmingsplannen. Heel wat minder gunstig is het gesteld met de gelede boerderijen, blokschuren, woudboerderijtjes en de kleine varianten van de bekende trits. De blokschuur is zelfs in hoog tempo aan het verdwijnen.

‘Wat niet binnen de bekende typologie valt, lijkt geen enkele waarde te hebben en wordt dus niet beschermd’, zegt Jacob van der Vaart van de Fryske Akademy. Dit geldt volgens hem onder andere ook voor de boerderijen met een neoclassicistisch voorhuis, die in de tweede helft van de 19e eeuw door rijke boeren met name in het noorden van Friesland werden gebouwd. En het geldt zeker voor de boerderijen van keuterboertjes en kleine ‘gardeniers’. Deze tuinders, die soms ook wat vee hielden, bouwden in de 19e eeuw boerderijtjes die zijn afgeleid van de bekende types. In Noordwest Friesland leidde dit tot de bouw van kleinere varianten van de stelp en kop-romp. De in Noordoost Friesland woonachtige gardeniers bouwden met name boerderijtjes met een doorlopende nok, vaak met een steil opgaande vo…

Trefwoorden