Nederland ontboert. In het toekomstige landbouwbeleid is de boer vooral landschapsbeheerder en niet meer in de eerste plaats agrarisch producent. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het landschap én voor de rurale economie. Want terwijl het aantal boeren daalt, vestigen zich in de vrijgekomen boerderijen steeds vaker nieuwe plattelandsondernemers.

Maar liefst een vijfde deel van de boerderijen in Nederland is in de afgelopen twee decennia de agrarische functie kwijtgeraakt, zo valt op te maken uit de Landbouwtellingen van het CBS. In de periode 1992-1999 (de periode waarover de adressen van vrijkomende agrarische bebouwing beschikbaar zijn) betrof dit gemiddeld 613 boerderijen per provincie. Dit is 6,5 procent van het oorspronkelijk aantal in agrarisch gebruik zijnde boerderijen per provincie in 1992. In Noord-Nederland hebben Friesland en Groningen te kampen gehad met respectievelijk 649 (7,8%) en 339 (6,8%) leeg gekomen boerderijen. In Drenthe lijkt de agrarische sector het zwakst in de schoenen te staan met 795 vrijgekomen boerderijen (13%).
Wat gebeurt er vervolgens met deze ‘overbodige’ gebouwen? Volgens de Vijfde Nota Ruimt…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden