Ruim tweehonderd jaar geleden hebben militaire ingenieurs Zuidoost-Drenthe, Westerwolde en de omgeving van de stad Groningen in kaart gebracht. Deze als de Hottinger-atlas bekend staande verzameling van 118 handschriftkaarten, vervaardigd tussen 1773 en 1794, berust in het Nationaal Archief te Den Haag.

Veel van de kaarten die in het verleden van ons land zijn vervaardigd hebben een militaire achtergrond. Voor de legerleiding is door de eeuwen heen een goede kennis van het gebied waarop de strijd zich zou kunnen afspelen, van groot belang geweest. Voor de verdediging van het Noorden was de moerasgordel langs de oostgrens van Zuidoost-Drenthe en Westerwolde van groot belang. Ondanks de aantastingen van het oorspronkelijke hoogveen door de plaatselijke bevolking vormde dit moerasgebied aan het eind van de achttiende eeuw nog een geduchte barrière tegen een aanval. Om vanuit het oosten de provincie Groningen of het zandgebied van Drenthe te bereiken moest eerst een vele kilometers breed veengebied worden doorkruist. Dit gebied was, zeker in de herfst en winter maar ook in andere periodes,…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden