Wie wil weten hoe de wereld van Groningen er in vervlogen tijden uitzag, kan niet om oude kaarten en plattegronden heen.

Twee jaar geleden bracht de Kunstcommissie van de provincie Groningen een tentoonstelling over werken van de schildersgroep De Ploeg die in bezit waren van de provincie. Cartograaf Auke Hummel, lid van de Kunstcommissie, ontdekte behalve deze schilderijen ook een grote verzameling oude kaarten. Hummel heeft zich ingespannen om deze oude cartografische werken in een atlas uit te geven. Het betreft vooral de collectie van de bekende waterstaatsingenieur Johan Kooper (1876-1939), die in de periode tussen de beide wereldoorlogen hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Groningen was. In 1939, het jaar waarin hij overleed, verscheen van zijn hand het standaardwerk Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen. Op basis van oorkonden, bodemonderzoeken en opmetingen schetste Kooper daarin de waterstaatsgeschiedenis van de provincie Groningen vanaf de late Middeleeuwen tot in zijn tijd.

Kooper had zijn werk niet kunnen schrijven zonder daarbij ruimschoots gebruik te maken van zowel gedrukte als manuscriptkaarten. In een bijlage vermeldde hij welke kaarten dat waren. De gedrukte kaarten en enkele plattegronden werden door hem bijeengebracht in het boek Oude kaarten van de provincie Groningen. Het is dit voor Kooper onmisbare bronnenmateriaal dat als uitgangspunt heeft gediend voor de in de maand mei te verschijnen atlas van Groningen. Noorderbreedte-redacteur Meindert Schroor beschrijft aan de hand van de meer dan zeventig kaarten het verhaal over de geografische ontwikkeling van de provincie Groningen.

De atlas van Kooper wordt uitgegeven door Profiel in Bedum, 160 pagina’s, full colour, ISBN 90 5294 276 5.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek organiseert de provincie Groningen een tentoonstelling in het nieuwe Provinciehuis (ingang St. Jansstraat 4 te Groningen). Deze wordt op 9 mei geopend door de Commissaris van de Koningin. De tentoonstelling is voor iedereen vrij toegankelijk en is in de periode van 12 t/m 28 mei tussen 09.15 uur en 17.00 uur te bezichtigen.

Trefwoorden