In 1999 is de Lauwersmeer aangewezen als Nationaal Park. Het overlegorgaan van het park besloot een studie te laten doen naar een natuurvriendelijker waterhuishouding in het gebied. Een van de opties is het af en toe openzetten van de spuisluizen.

In 1823 ondernam de schrijver Jacob van Lennep een hachelijke tocht. Hij stak met een roeiboot het Reitdiep over van Ruigezand naar Zoutkamp. Het waaide flink, en de oversteek duurde een uur, in plaats van tien minuten. Het had niet veel gescheeld of een van Nederlands grootste schrijvers had de trip niet overleefd. Toch zag Van Lennep nog kans om op te tekenen wat hij onderweg zag. Duizenden vogels en een zeehond. Uit het raam van de herberg zag hij een bruinvis in de haven van Zoutkamp.
In anderhalve eeuw is er veel veranderd. De vogels zijn gebleven. Het zoute water en de zeehonden zijn ver opgeschoven, naar Lauwersoog. De geleidelijke overgang tussen zoet en zout water is verdwenen in 1872, toen de Provinciale Sluis in Zoutkamp gereedkwam. Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1969 is …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden