Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen: het Noorden kan niet zonder. Maar ze moeten wel aansluiten bij bestaande landschappelijke kwaliteiten én bij de cultuurhistorische kenmerken van de streek. Een eerbiedwaardig standpunt, afkomstig uit het omgevingsplan dat de provincie Groningen een paar jaar geleden heeft vastgesteld.

Voor beide regio’s is in opdracht van de provincie een ‘landschappelijk raamwerk’ opgesteld door Bureau Middelkoop uit Haarlem. Daarin zijn tientallen landschappelijke bijzonderheden van alle verschillende deelgebieden in kaart gebracht, zoals houtsingels, waardevolle kwelgebieden, oude kerkpaden, natuurwaarden, contrasten tussen open en besloten gebieden, historische vestigingspatronen en verkavelingstypen. Het overzicht – gebaseerd op verschillende bestaande kaarten – moet gemeenten in staat stellen om nieuwe bebouwing, bedrijven, recreatieterreinen, beplanting en wegen zodanig ‘in te passen’, dat de kwaliteit van het landschap ter plekke behouden blijft of zelfs toeneemt.

Streekeigen stedenbouwkundige opzet
Dat oude landschappelijke structuren en elementen voortaan moeten worden be…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.