Bastion Eiland bestaat uit twintig opvallende woningen op een rechthoekig opgespoten schiereiland langs de westrand van de Kleine Wielen bij Leeuwarden. Een waterrijk landschap dat in de jaren zeventig werd aangelegd ter ontspanning van de stedeling, kreeg zo een nieuwe functie.

Toen in de jaren zeventig de grote recreatie-uitloopgebieden rondom steden als Leeuwarden en Groningen werden gerealiseerd, konden de bedenkers en geldgevers niet vermoeden dat deze dertig jaar later potentiële locaties voor woningbouw zouden zijn. De gemeente Leeuwarden heeft het aangedurfd om in haar ‘Groene Ster’, zoals de uitloopgebieden al in de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening worden genoemd, een klein complex woningen te bouwen met een opvallende architectuur.
De groene sterren waren bedoeld als ontspanningslandschappen voor de burger uit de aangrenzende stad. Met veel graaf- en plantwerk werden ze uit de grond gestampt. Leeuwarden had er al in de jaren zestig hoge prioriteit aan gegeven omdat het inwonertal van de stad snel zou stijgen en men voor de toenemende behoefte aa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden