Haren experimenteert met een nieuwe manier van planvorming. Allerlei mensen van binnen en buiten de gemeente zijn betrokken bij het maken van een Landschapsontwikkelingsplan, bedoeld om de grote ruimtelijke veranderingen die samenhangen met de Regiovisie Groningen-Assen 2030, zó te sturen dat Haren er in landschappelijk opzicht alleen maar beter van wordt.

Sinds februari 2003 zijn velen in Haren betrokken bij het opstellen van een Landschapsontwikkelingsplan voor deze gemeente. Bewoners, bestuurders, ambtenaren van de gemeente, medewerkers en bestuurders van de provincie en stad Groningen, mensen van het waterschap, medewerkers van het ministerie van LNV en van de Dienst Landelijk Gebied, leerkrachten van scholen in de gemeente, lokale pers en media, vertegenwoordigers van lokale organisaties: allemaal participeren zij in een innovatief en inspirerend proces waarmee de gemeente Haren tot een duidelijke visie op de toekomst van haar grondgebied wil komen.
Het proces bestaat uit werksessies, bijeenkomsten, ontwerpmiddagen- en avonden en tussentijdse presentaties. Dat het gemeentebestuur voor deze werkwijze heeft gekozen is bijzonder. De al…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.