Hoofdredacteur van Noorderbreedte Jan Abrahamse heeft voor zijn verdiensten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie op 17 april in Eelde de Harry de Vroome-penning gekregen van de gelijknamige stichting i.o. Landschapsbeheer Drenthe ontving – naast een penning – 10.000 euro voor zijn hoogstamfruitbomen-project, waarbij vrijwilligers deze bomen onderhouden en nieuwe exemplaren planten. Een aanmoedigingsprijs van 5.000 euro ging naar het project Domineespaadje in Havelte. Hier is een aantal kerkenraadsleden samen met de Historische Vereniging Havelte anderhalf jaar bezig geweest om dit in onbruik geraakte pad uit 1672 te herstellen.

De prijzen werden voor het eerst uitgereikt en zijn genoemd naar de Drentse landschapsarchitect Harry de Vroome (1921-2001). Het betreft een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, waarbij Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Drentse Landschap en de provincie Drenthe zich hebben aangesloten. Zij willen hiermee het motto van De Vroome, ‘het landschap als blijvende bron van inspiratie en levensvreugde’, in ere houden.
Harry de Vroome was landschapsconsulent van Staatsbosbeheer. Hij beschouwde het landschap als een eenheid van ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarden, die je niet op slot kunt zetten maar zich verder moet kunnen ontwikkelen. Ondanks de grote veranderingen in grondgebruik bij vooral ruilverkavelingprojecten, slaagde hij erin het Drentse landschap herkenbaar te houden, onder meer door karakteristieke onderdelen duurzaam te laten gebruiken in de vorm van bos of te laten aankopen als natuurgebied. Hij lobbyde vaak met succes voor het veiligstellen van geologisch, archeologisch, ecologisch en cultuurhistorisch opmerkelijke situaties. Na zijn pensioen schreef De Vroome diverse artikelen voor Noorderbreedte.

Jan Abrahamse (1937), die eind dit jaar afscheid neemt als hoofdredacteur van dit tijdschrift, was tevens jarenlang hoofdredacteur van het Waddenbulletin. In beide periodieken, maar met name in Noorderbreedte, is volgens de jury het gedachtegoed van Harry de Vroome duidelijk terug te vinden. ‘Jan Abrahamse heeft als weinig anderen vanaf het begin de nauwe verbondenheid tussen natuur, landschap en cultuurhistorie gezien, en duidelijk gemaakt dat dit met name geldt voor de drie noordelijke provincies. Via het voor Nederland unieke tijdschrift Noorderbreedte weet hij steeds opnieuw de aandacht te richten op (onder meer) natuurgebieden, archeologie, het karakter van de diverse cultuurlandschappen, stedenbouw, dorpsuitbreidingen en cultuuruitingen’, aldus het juryrapport.

Voortaan zullen jaarlijks twee prijzen worden uitgereikt voor projecten die vernieuwend en duurzaam zijn, en inpasbaar in het bestaande landschap. Ook moet er aandacht zijn voor ecologie en cultuurgeschiedenis. Verder wordt als eis gesteld dat het project de samenwerking tussen bewoners van het gebied bevordert en wordt uitgevoerd in Drenthe, Groningen of Friesland.
Suggesties voor initiatieven uit het jaar 2003 die voor een prijs in aanmerking komen, kunnen tot 1 november 2003 worden ingediend bij LNV directie Noord, postbus 30032, 9700 RM Groningen o.v.v. ‘Harry de Vroome-penning’.

Trefwoorden