Sinds 1995 streeft het rijk naar de aanleg van nieuwe landgoederen, om in samenhang met kleinschalige woningbouw nieuw bos te creëren. Van de drie noordelijke provincies zijn er vooral in Drenthe nogal wat initiatieven. Veel gemeenten worstelen echter nog met de vraag welke ontwikkelingen ze wel en niet willen toestaan.

In Nederland zijn nogal wat landgoederen te vinden, en tot in het begin van de vorige eeuw werden er ook nog nieuwe landgoederen aangelegd. Vervolgens gebeurde er op dit terrein lange tijd bijna niets meer. Dat veranderde in het begin van de jaren negentig, toen in het kader van bosuitbreiding steeds vaker werd gepleit voor het realiseren van nieuwe landgoederen. Sinds 1995 biedt het rijksbeleid de mogelijkheid om deze te stichten. Van de drie noordelijke provincies maakt vooral Drenthe hier gebruik van.
Landgoedontwikkeling is een trend waar verschillend over wordt gedacht. Sommigen vinden het niet verantwoord dat er op het platteland landgoederen komen waar koopkrachtige lieden – soms protserige – landhuizen laten bouwen, terwijl het tegelijkertijd voor een brede groep belangstellend…

Trefwoorden