Het in de Middeleeuwen door een storm verwoeste stadje Eson wordt in het Lauwersmeergebied herbouwd. Dat heeft de gemeente Dongeradeel bekend gemaakt.

Het in de Middeleeuwen door een storm verwoeste stadje Eson wordt in het Lauwersmeergebied herbouwd. Dat heeft de gemeente Dongeradeel bekend gemaakt. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de vergunning afgegeven voor de bouw van een vestingstadje. Ook worden drie terpen die destijds zijn verwoest binnendijks herbouwd. In totaal zullen er 250 woningen verrijzen, voornamelijk bedoeld voor recreatie. De woningen worden in zestiende- en zeventiende-eeuwse stijl opgetrokken.
Het is helemaal niet zeker of Eson, beter bekend als Esonstad, ooit heeft bestaan. In een special van het Waddenbulletin over de afsluiting van de Lauwerszee uit 1969 zijn twee artikelen aan Esonstad gewijd. Het ene, van de hand van archeoloog Halbertsma, redeneert vanuit Middeleeuwse geschriften. …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.