Bij de inrichting van nieuwe wijken wordt een aantal belangrijke zaken vaak vergeten, ontdekte het Friese emancipatiebureau EQUA: de behoeften van werkende mensen met zorgtaken, de diversiteit aan leefstijlen, veranderende levenssituaties en de sociale veiligheid.

Ruim 55 procent van de vrouwen met kinderen in ons land heeft tegenwoordig een betaalde baan. Onnodig te zeggen dat de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen leidt tot meer tijdsdruk in gezinnen. Werkenden met zorgtaken hebben dan ook belang bij een handige indeling van de ruimte waarin ze wonen, werken en recreëren, én bij een centrale huisvesting van voorzieningen.
Het Friese emancipatiebureau EQUA voerde het ‘Project Ruimtelijke Ordening stemt af op Arbeid en Zorg’ uit, waarbij werd onderzocht hoe gemeenten bij de opzet van bestemmingsplannen en ruimtelijke ordeningsplannen rekening kunnen houden met mensen die arbeid en zorgtaken combineren. Het onderzoek vond plaats in Almere, Amsterdam, Dongeradeel, Heerenveen, Leeuwarden en Skarsterlân. Vijf facetten werden onder de loep genomen…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden