Op dit moment wordt er op verschillende niveaus en verschillende plaatsen gewerkt aan en gewacht op de nieuwe cultuurnota’s. Dit impliceert dat het wat moeilijk is om aan de gedeputeerden en wethouders voor cultuur concrete uitspraken over het te voeren beleid te ontlokken. Op basis van gesprekken met de gedeputeerden voor cultuur van Groningen (Hans Gerritsen), Drenthe (Hans Schaap) en Friesland (Bertus Mulder) en met de wethouders voor Cultuur in Groningen (Karin Dekker) in Assen (Ruud Wiersema) en na vergeefse pogingen om aan Tom van Mourik (Leeuwarden) bepaalde uitspraken te ontlokken, ontstond het volgende beeld van de relatie tussen locatietheater en cultuurbeleid.

Voor een deel is er zeker sprake van goede samenwerking tussen de drie provincies (zie de nota voor kwaliteit en ontwikkeling van januari 2003, en de gezamenlijke inzet voor een productiefonds voor de kunst van april 2003). Deels ook zijn er nogal wat verschillen tussen de drie gebieden. Friesland heeft sinds jaar en dag Oerol en Spanga, en had met de activiteiten van Jos Thie bij Tryater tussen 1994 en 2004 een van de meest prominente makers van locatievoorstellingen in huis, zodat er een goede voedingsbodem voor locatietheater bestaat. Soortgelijke geluiden gelden voor de stad Groningen, waar met grote projecten en individuele theatermakers met regelmaat sprake is en was van spannend locatietheater: van crematorium tot suikerfabriek, van Reitdiep tot talloze plekken in de stad.
Voor d…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden