Staatssecretaris Pieter van Geel (VROM) staat pal voor het belang van ‘duurzame ontwikkeling’. Geen geringe opgave, zeker niet in deze tijd van economische recessie. Hoe kunnen bijvoorbeeld uiteenlopende doelstellingen als economische groei en landschapsbehoud samengaan? Een gesprek over intensief ruimtegebruik, de nieuwe rol van provincies en de voorbeeldfunctie van het Rijk.

In hoeverre bent u bekend met duurzaamheidsprojecten in het Noorden van Nederland?
‘Zowel in mijn tijd als gedeputeerde van Noord-Brabant als in mijn functioneren als staatssecretaris VROM heb ik persoonlijk kennis gemaakt met verschillende projecten. Als gedeputeerde heb ik bijvoorbeeld het Provinciale Omgevingsplan van Drenthe met veel belangstelling gevolgd en dan met name de manier waarop daarin met duurzaamheid wordt omgegaan in relatie tot het versterken van de bestaande gebiedskenmerken. Een ander interessant project is de Duurzame Eemsmond, waarbij het gaat om het omzetten van biomassa in brandstof. Dat zijn dus projecten die een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Niet in de laatste plaats hebben we nu een discussie over de Waddenzee, waarbij ik hoop dat we ook daarbij een stap ver…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden