Al vroeg in de Middeleeuwen ontwaterde de Potmarge de veengebieden ten zuidoosten van Leeuwarden. Ter hoogte van de plaats waar Leeuwarden tot ontwikkeling kwam, mondde het uit in de toenmalige Middelzee. De naam Potmarge duikt voor het eerst in de schriftelijke bronnen op in het midden van de zeventiende eeuw, maar zal veel ouder zijn. De naam duidt op de aanwezigheid van zowel veenputten (pot) als de zee en stilstaand water (marge). Vanaf de zeventiende eeuw ontwikkelde zich dicht bij de oude kern van Leeuwarden langs De Ee en Het Vliet een flinke bedrijvigheid. Bij de Potmarge gebeurde dat minder. Omdat het gebied binnen de stadsgrachten van de stad Leeuwarden volgebouwd raakte, lieten de beter gesitueerden van destijds aan de noordzijde van de Potmarge buitenhuizen en tuinen (hoven)…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.