Eén tijdschrift over landschap, natuur en milieu in Noord-Nederland in plaats van versnipperde aandacht hiervoor in allerhande verenigingsbladen- en blaadjes, dat stond Jan Abrahamse 27 jaar geleden voor ogen toen hij begon met Noorderbreedte. Vanuit de gedachte dat Noord-Nederland een gebied is met unieke (ruimtelijke) kwaliteiten en daarmee een eigen identiteit heeft, werd Noorderbreedte een blad voor noorderlingen of mensen die op zijn minst ‘iets hebben’ met het Noorden. Jan Abrahamse (ofschoon een Zeeuw van geboorte) kan als bedenker van de formule van dit tijdschrift dan ook worden gezien als het prototype van een noorderling. Of bestaan er helemaal geen noorderlingen en zijn er ondanks ruim een kwarteeuw Noorderbreedte nog steeds alleen Friezen, Groningers en Drenten, met elk hun eigenaardigheden, verschillende bestuurlijke belangen en eigen manier van omgaan met het landschap? Bij zijn afscheid als hoofdredacteur op 12 december 2003 kreeg Jan Abrahamse van redactie en bestuur een geheel aan deze nijpende kwestie gewijde editie van Noorderbreedte aangeboden, getiteld De Noorderling. Deze publicatie (16 pagina’s) bevat beschouwingen van Margreeth de Boer, Wim Boetze en Meindert Schroor, naast bijdragen van Jaap-Evert Abrahamse en Driek van Wissen. Verder schreven publicist Sietse van der Hoek en Rimmer Mulder, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, ieder een column die u hierbij aantreft. U kunt
De Noorderling bestellen door € 2,– over te maken op gironummer 33 43 773 t.n.v. Noorderbreedte. Overigens blijft Jan Abrahamse betrokken bij Noorderbreedte. Hij zal de themanummers coördineren en blijft schrijven voor de reguliere nummers. (AK)

Trefwoorden