Staatsbosbeheer betrok de inwoners van het Groningse Kornhorn bij de inrichting van een natuurgebied en droeg vervolgens het beheer over aan de dorpsgemeenschap. Een schoolvoorbeeld van brede plattelandsvernieuwing.

In het Groningse Westerkwartier beheert Staatsbosbeheer ongeveer 1300 hectare. In 1997 werden in dit gebied de eerste percelen grasland van Wiep Wierenga verworven, ten zuiden van Kornhorn, een langgerekt streekdorp met 700 inwoners, gelegen op een van de uitlopers van het Drents Plateau. Dit gebied werd tot in de jaren zestig gekenmerkt door boerderijtjes, arbeiderswoninkjes en paadjes, die niet allemaal even herkenbaar meer waren ten tijde van de aankoop.
Voor Wierenga was het afstaan van zijn weidegronden geen makkelijke beslissing. Hij en andere dorpsbewoners veronderstelden dat na de verkoop de toegang niet meer vrij zou zijn, er zou immers natuur komen! En dat terwijl zij juist de wens hadden om in het gebied de oude paden weer in ere te herstellen.
De verbazing was dan ook groo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.