In het Dwingelderveld, een natuurgebied in de zuidwesthoek van Drenthe, probeert Staatsbosbeheer de verdroogde, afgetakelde hoogvenen nieuw leven in te blazen. Want levend hoogveen is verbonden met een zeldzame flora en fauna. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien welke omstandigheden een gunstige invloed hebben op snelle hoogveenontwikkeling.

Het Dwingelderveld in Zuidwest-Drenthe. Rust, stilte en oneindige vergezichten. Nergens hoogspanningsmasten, industriële rookpluimen of zelfs maar sporen van menselijke bedrijvigheid. Het bestaat nog, al worden zulke gebieden steeds zeldzamer. In de nazomer overheersen de paarse heidevelden, afgewisseld met goudgele pollen pijpestrootje.
Het Dwingelderveld is het laatste grote heideterrein van Nederland. Om die reden is het in 1991 uitgeroepen tot Nationaal Park. Het park is circa 3700 hectare groot en bestaat voor ongeveer de helft uit droge en vochtige heide en voor de andere helft uit aangeplante bossen. Het Dwingelderveld omvat het grootste areaal vochtige heide in heel Europa en heeft dankzij de hieraan gebonden unieke flora en fauna, een internationale allure. Verspreid over het g…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.