De schoorsteenpijp van de voormalige zuivelfabriek in Ezinge is een markant herkenningspunt in het landschap van Middag-Humsterland en ook het zinnebeeld van de plaatselijke sociaal-economische geschiedenis. Een bewonersstichting verkreeg de schoorsteen voor één euro en laat hem nu opknappen.

Fabrieksschoorstenen zijn lange tijd de symbolen van welvaart geweest. De opkomende industriesteden in de negentiende eeuw presenteerden zich in afbeeldingen vaak met een skyline van veel schoorstenen. Vooraanstaande firma’s lieten hun fabriekspijpen naar Engels voorbeeld decoreren met motieven in gekleurde stenen en de schoorstenen werden voorzien van fraaie koppen.
In de loop van de twintigste eeuw veranderde het beeld drastisch. Toen vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw de industrie een negatief imago kreeg, werd de schoorsteenpijp het symbool van vervuiling. Veel leegkomende fabrieken met hun schoorstenen werden mede als gevolg hiervan gesloopt. Van de oorspronkelijk ruim 12.000 fabrieksschoorstenen in Nederland resten er nu nog zo’n 600.
Op het Noord-Groningse platteland wa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.