Hoe en waar gaan de 53.000 inwoners de komende jaren wonen, werken en recreëren? Op die vraag moest de oorspronkelijk uit India afkomstige Bhalotra, mededirecteur van het Rotterdamse bureau KuiperCompagnons, een antwoord formuleren. Volgens Bolkesteijn voelt de bevolking zich sterk betrokken bij de plannen, vooral dankzij Bhalotra’s ‘kennis en kunde’ en de wijze waarop hij zijn ideeën heeft gepresenteerd: niet in kille planologentaal maar in gevoelvolle bewoordingen.
Het begon met een drukbezochte discussiedag waar mensen konden reageren op 36 uitgangspunten voor het toekomstige ruimtelijke beleid. Hierna begon de stedenbouwkundige met schrijven en ontwerpen. Dit leidde tot een ‘tussenproduct’, dat hij in februari voorlas tijdens een door driehonderd mensen bijgewoonde raadsvergadering…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden