Groningen stond in de maand maart in het teken van ‘De Intense Stad’, een manifestatie rond 35 bouwplannen voor rommelige of onderbenutte plekken in de stad. Via verdichting, hoogbouw en functiemenging willen diverse projectontwikkelaars in de komende vijftien jaar op deze locaties gezamenlijk 3.800 woningen realiseren. De gemeente doet met dit initiatief de reputatie van Groningen als ‘compacte stad’ eer aan.

Groningen wordt wel beschouwd als een van de laatste compacte steden van Nederland: ondanks uitbreidingen aan de randen is nog altijd sprake van een vrij scherpe overgang van het stedelijke naar het omliggende landelijke gebied. Een situatie om te koesteren, om verschillende redenen.
Een bekend argument om extra woningen aan de stad toe te voegen door ‘inbreiding’ of ‘verdichting’, is dat suburbane wijken gevuld met eengezinswoningen en bijbehorende tuinen de alom zo gewaardeerde open ruimte aantasten. Andere voordelen van nieuwbouw in de stad zijn behoud van draagvlak voor allerlei voorzieningen en beperking van woon-werkverkeer. Maar geconcentreerd bouwen gebeurt natuurlijk ook gewoon omdat er in de stad plekken zijn die heringericht of nog ontwikkeld kunnen worden: om de ruimtelijke…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden