Hoe bouw je eengezinswoningen aan multifunctioneel water: water dat gelijktijdig functioneert als waterberging en recreatievijver en ondertussen ook nog eens een waardevolle bijdrage levert aan het stads- of dorpsbeeld? En hoe houd je in een waterwijk muggen en ratten buiten de deur? Aan het zo populaire wonen aan het water kleven verschillende problemen.

Op zaterdag 12 juni organiseerde Platform GRAS voor de derde keer op rij Meerdag: een jaarlijks terugkerende activiteit rond Meerstad, het nog te ontwikkelen woongebied tussen de stad Groningen en Slochteren. Dit jaar ging een groep van ruim vijftig belangstellenden per boot richting het toekomstige Meerstad, want Meerdag 2004 stond in het teken van water en waterbeheer.
Water speelt sinds jaar en dag een grote rol in de ruimtelijke ordening. De verwachting is dat die rol de komende vijftig jaar als gevolg van klimaatveranderingen en bodemdaling alleen maar groter zal worden. Steeds vaker zullen perioden van een teveel aan water worden afgelost door perioden van tekort. Dat vraagt om nieuwe manieren van waterbeheer. Zo biedt de aanleg van grote waterbuffers in zowel natte als droge peri…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.