In Noord-Groningen bevinden zich bijna tweehonderd locaties waar vroeger een borg heeft gestaan. De terreinen liggen verborgen in het landschap en dat geldt tevens voor de verhalen over deze in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht bijzondere plekken. Op 18 juni werd een symposium gehouden over de cultuurtoeristische mogelijkheden van deze verborgen terreinen, georganiseerd door Stichting Oude Groninger Kerken, Landschapsbeheer Groningen en Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen.

Duurzaam cultuurtoerisme
De eerste lezing was mijn inziens overbodig. Dr. Wil Munsters, lector Toerisme en Cultuur aan de Hogeschool Zuyd te Maastricht hield een zeer theoretisch, gedateerd aandoende beschouwing die uitmondde in een ‘cultuurtoeristische duurzaamheidsmix’ opgebouwd uit vier P’s die staan voor doelstellingen van duurzaam cultuurtoerisme: patrimoine (optimaliseren van materiële en immateriële cultuur), population (maximaliseren van sociaal-culturele en economische voordelen voor de gastgemeenschap), public (optimaliseren van de belevingswaarde voor de toerist) en profit (maximaliseren van het lange-termijnrendement voor het toeristisch bedrijfsleven). Voor de realisering van die doelstellingen bestaat een scala van maatregelen en de keuze daarvan hangt af van het type cul…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden