Serie over landschappen met een bijzonder hoogtekarakter. De hoogtekaart is afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. De getoonde fragmenten zijn geleverd door de Dienst Landelijk Gebied.

Tijdens de voorlaatste ijstijd was het noorden van ons land met gletsjers bedekt. Toen het kilometersdikke ijs was gesmolten bleef er een opgestuwde laag keileem achter. Deze keileemwallen tekenen nog altijd het landschap van Noord-Nederland. Zo ook het zuidwesten van Friesland.
Ruggen of zandkoppen die boven het maaiveld uitsteken, worden in het Noordzeegebied geesten, gasten of gaasten genoemd en met de benaming Gaasterland hebben de Friezen bepaald niet hun fantasie hoeven aan te spreken. Op de hoogtekaart is goed te zien hoe de keileemruggen de topografie van Gaasterland en omgeving hebben beïnvloed. De locaties van Koudum en Warns worden overduidelijk door het keileem verklaard. Er loopt een langgerekte rug van Oude- en Nijemirdum naar het noordoosten over Sondel en Tjerkgaast naar…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.