Ondanks de groeiende belangstelling voor wonen in het buitengebied en de toenemende waardering voor erfgoed, is de sloop van historische boerderijen in de afgelopen tien jaar onverminderd doorgegaan. Slechts weinig gemeenten hebben een monumentenlijst. Ook in de Groningse buurstchap Beswerd, tot voor kort een gaaf ensemble van oude agrarische gebouwen, lijkt afbraak onvermijdelijk.

Tussen 1999 en 2001 maakte de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek een raming van het resterende bestand aan historische boerderijcomplexen in Nederland. Het richtte zich op alle nog bestaande historische of streekgebonden complexen die voor 1940 werden gebouwd (of langdurig gebruikt) als boerderij, ongeacht hun cultuurhistorische waarde of huidige functie. ‘Immers’, zo stelt de Stichting, ‘het zijn niet alleen de fraaie, monumentale gebouwen die het Nederlandse landschap bepalen. Ook de veel eenvoudiger en minder gave boerderijen spelen hierin een rol’.
De globale cijfers die uit het onderzoek naar voren komen, zeggen veel over het veranderde karakter van het Nederlandse platteland: in zestig jaar tijd zijn meer dan honderdduizend boerderijen verdwenen, en dat is 52 procent van het…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.