Het architectuurtijdschrift Oase maakte een nummer met de titel ‘Platteland’. Het interessantst vond Martin Reints de bijdrage over een plan ter vernieuwing van erven op het Groningse Hogeland.

Deze tekst kunt u niet downloaden.