Archeologen gaan ervan uit dat er al weidevogels in Nederland waren in een tijd dat er nog geen weilanden bestonden. Bij Wijnaldum zijn botjes van grutto’s gevonden die daar tussen 200 en 750 hebben vertoefd. Intussen gaat het zo slecht met de grutto dat hij over tien jaar mogelijk uitgestorven zal zijn.

Deze tekst kunt u niet downloaden.