Natuurvriendelijke oevers, daar waar het kan! Onder die titel verscheen afgelopen najaar een manifest van de ‘groene’ organisaties in de besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De oproep is bedoeld om in het al te aangeharkte landschap van Noord-Nederland een gecombineerd natuur- en waterbeheer te bevorderen

De reis van uw waterverslaggever voert deze keer naar Noordwijk in het Westerkwartier, naar het landelijk gelegen huis van Henk Hut (49), ecohydroloog van beroep, als zodanig werkzaam bij Staatsbosbeheer en al vele jaren bestuurlijk actief in het waterschap Noorderzijlvest. ‘Een ecohydroloog houdt zich bezig met waterstromen in het landschap, zowel van grondwater als van oppervlaktewater en met de effecten daarvan op natuur en milieu’, antwoordt Henk Hut op de vraag naar zijn beroep. ‘Maar ik probeer ook te bewerkstelligen dat de natuur beter wordt meegewogen in grote processen die rondom water worden opgezet. Ik probeer een bredere kijk op waterprocessen te ontwikkelen en ik adviseer beheerders op dit gebied.’
Sommige dingen lijken zo vanzelfsprekend; waarom is een pleidooi voor natuur…