De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland bestaat honderd jaar. Alle reden voor Noorderbreedte om na te gaan op welke wijze de vereniging zich in die eeuw heeft ingespannen voor ‘de natuur’ en met welk resultaat.

‘Ziet men rondom zich, dan ontwaart de opmerkzame toeschouwer, dat, vooral in de laatste jaren, de bodemcultuur zich in ons vaderland krachtig uitbreidt en dat hare verbeterde methoden vele gronden, waarmede dit vroeger niet het geval was, thans voor loonende exploitatie doet in aanmerking komen. Dit feit verdient zeer zeker toejuiching’, zo schrijft de eerste voorzitter van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, J. Oudemans, in een wervende brochure uit 1906. Maar tegelijk, vervolgt hij, wellen er zorgelijke gevoelens op bij ‘een ieder die bij het aanschouwen van den bodem en wat die voortbrengt, niet uitsluitend daarin ziet de groote bron van materieele welvaart.’
De vereniging was een jaar eerder opgericht door onder andere Jac. P. Thijsse. Met als streven, aldu…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.