In Zuidoost-Friesland wordt gewerkt aan grootschalige ruimtelijke vernieuwingen. De sociaal-economische situatie, het landschap en de natuur moeten er beter van worden. De omgeving van de oude beek het Koningsdiep is een van de gebieden waarvoor een speciale commissie plannen heeft gemaakt. Dat gebeurde met veel vallen en opstaan.

Op het prachtig gelegen kantoor van It Fryske Gea te Olterterp nabij Beetsterzwaag ontmoet ik twee vriendelijke kemphanen in de planvorming rond het Koningsdiep in Zuidoost-Friesland. Een van de nieuwe ontwikkelingen hier is de omvorming van vijfhonderd hectare grond in het beekdal, ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur. ‘We zijn het absoluut niet met elkaar eens’, zegt Tjitze Bouma, boer te Siegerswoude en namens de landbouw lid van de zogenoemde gebiedscommissie Koningsdiep. ‘Als boeren kunnen wij geen begrip opbrengen voor de omzetting van landbouwgrond in natuur. Maar verder kunnen we het goed met elkaar vinden.’ Henk de Vries, ecoloog en beleidsmedewerker bij It Fryske Gea en ook lid van de commissie, beaamt dit laatste en zegt: ‘Veranderingen in grondbezit zijn nooit leuk …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.