Het Drentsche Aa-gebied is al vanaf de jaren zestig onderwerp van studie en planvorming. In de Nota Ruimte heeft het inmiddels de status van Nationaal Landschap. Hans Elerie en Theo Spek werken de komende jaren aan een ‘landschapsbiografie’ waarin de cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van het gebied uitputtend en samenhangend worden behandeld, op een manier die zowel beleidsmakers als bewoners aanspreekt.

Over wat sinds 2002 officieel het ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ heet, zijn de afgelopen decennia stapels nota’s en visies verschenen. Het meest recente document is de onlangs met de Harry de Vroome-penning bekroonde Landschapsvisie Drentsche Aa. Hierin hebben NovioConsult uit Nijmegen en Strootman Landschapsarchitecten uit Amsterdam in opdracht en onder leiding van Staatsbosbeheer een beeld geschetst van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het ongeveer 30.000 hectare omvattende stroomgebied van de Drentsche Aa. Hiervoor is nauw samengewerkt met bewoners en met kenners van het gebied, onder wie de historisch geografen Hans Elerie en Theo Spek, die een vooronderzoek uitvoerden.
Het document laat behalve de rijkdommen van het gebied ook zien dat …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden