Studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein deden de afgelopen tijd praktijkervaring op vanuit een ‘werkplaats voor plattelandsvernieuwing’ in het Drentse Annerveenschekanaal. Samen met bewoners en deskundigen vormden ze de projectgroep Daip, die een ontwikkelingsvisie voor het dorp heeft afgeleverd.

Het platteland krijgt een nieuwe positie in onze samenleving. Het voormalige werklandschap wordt een woon- en recreatielandschap. Daarnaast is met de nota Belvedere het belang van (zichtbare) cultuurhistorie onderstreept. De Veenkoloniën zijn geheel aangewezen als Belvedere-gebied, een erkenning van de cultuurhistorische waarde ervan. Het dorp Annerveenschekanaal zal zelfs een beschermd dorpsgezicht worden.
Ondertussen kampen de Veenkoloniën met problemen op het gebied van woningbouw, met het wegvallen van sociale en recreatieve voorzieningen en met verouderd gemeentelijk beleid ten opzichte van nieuwe provinciale en regionale plannen voor het gebied. Zo moeten er keuzes worden gemaakt ten aanzien van de toekomstige recreatievaart in de voormalige turfkanalen, waaronder het Grevelingsk…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.