De Greidhoek, boven Bolsward, is puur boerenland. Een bord van It Fryske Gea vertelt dat de Slachtedijk zo prachtig door het landschap kronkelt omdat de sloten die als uitgangspunt dienden voor de blokverkaveling, van oorsprong prielen waren, en prielen hebben een grillige loop naar zee. Hier, ver van de zee, werden de kleinste slibdeeltjes afgezet, waardoor zich dichte klei vormde, zware zeeklei, die alleen geschikt was om gras op te verbouwen. Weiland voor koeien dus – en verrassend veel schapen.

Om je hersens vitaal te houden moet je ze gebruiken. If you don’t use them you ’ll lose them heb ik hersenonderzoeker Swaab wel eens horen zeggen op een symposium over de ziekte van Alzheimer. Dina Andela uit Kûbaard zegt hetzelfde over de mooie boerderij aan de Slachte van haar en haar man Yeb: ‘Als je er niks mee doet, gaat het verval veel sneller.’
Ik was op weg naar een bijeenkomst van It Frysk Boerespul, dat bij Wirdum zou laten zien hoe in een historische boerderij wel degelijk moderne bedrijfsvoering in te passen valt, maar wilde eerst even kijken bij Kûbaard naar de boerderij die gekozen was tot Fryske pleats fan it jier. Dit jaar mochten aan de verkiezing stelpboerderijen meedoen, maar ze moesten nog wel agrarisch in gebruik zijn.
De Greidhoek, boven Bolsward, is puur boerenlan…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.