Provinciaal archeologen, stadsarcheologen, archeologische onderzoeks- en adviesbureaus en amateur-archeologen: allemaal stuiten ze nu en dan op vondsten die iets vertellen over ons verleden in het Noord-Nederlandse landschap. In deze rubriek worden opgegraven voorwerpen getoond en in samenhang met de vindplaats besproken.

Direct ten zuidwesten van Coevorden is de gemeente Coevorden bezig met de aanleg van het nieuwe industrieterrein Leeuwerikenveld II. Tussen dit nieuwe industrieterrein en het buurtschap ’t Klooster wordt een natuurpark gerealiseerd. Bij de aanleg van dit natuurpark vinden bodemingrepen plaats waardoor eventueel aanwezige archeologische waarden worden vernietigd. Vandaar dat RAAP Archeologisch Adviesbureau in het voorjaar van 2005 de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het park archeologisch heeft begeleid.

Kleine Vecht
Voorafgaand aan de archeologische begeleiding is een inventariserend booronderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat het plangebied samenvalt met het voormalige beekdal van de Kleine Vecht. Het dal van de Kleine Vecht is een smeltwaterdal dat is ontstaan aa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.