Ten oosten van het Drents Plateau ligt het brede Hunzedal. Oostelijk hiervan bevindt zich een lang kronkelend lint van op het oog bijna aaneengesloten streekdorpen, precies op de overgang van Hunzedal en Drents-Groninger Veenkoloniën. Het meest noordelijke van deze lintdorpen is Zuidlaarderveen.

Lenten en knijpen
De geschiedenis van het dorp Zuidlaarderveen begon in 1262 toen de gezamenlijke boeren van Zuidlaren een groot deel van hun ten oosten van de Hunze gelegen veengebied verkochten aan het klooster van Aduard. Vanuit het Aduarder hof, een kloosterboerderij die net links onder het gebied op de luchtfoto lag, voerde de ‘hofmeester’ het gezag over de andere pachthoeven. Zuidlaarderveen heette in de zestiende eeuw nog Everswolde en was toen uitgegroeid tot tien pachtboerderijen. Deze lagen op de hoogstgelegen dekzandkoppen aan de westzijde van het huidige bebouwingslint.
Aanvankelijk stond in Zuidlaarderveen de turfwinning centraal. In 1605 was er in totaal nog maar vijftien hectare bouwland. De turf werd met wagens naar een laadplaats aan de Hunze vervoerd. Zo’n wat hoger ge…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.